sold out là gì

Tổng Hợp

Cấu trúc cụm từ tiếng Anh sold out là gì?

SOLD OUT là một từ tiếng Anh thông dụng thường được sử dụng. Tuy nhiên, đôi khi chúng ta vẫn…

Read More »
Back to top button