Phù điêu

Nội Thất

Phù điêu là gì? Ứng dụng trong trang trí nhà cửa

Phù điêu (Relief – tiếng Pháp, từ tiếng Latinh Relevo: nâng lên) là một kỹ thuật điêu khắc trong đó…

Read More »
Back to top button