Tất cả những ai đã học môn sinh học ở trường phổ thông đều có một kiến ​​thức quen thuộc, đó là phản xạ, phân biệt giữa phản xạ có điều kiện và phản xạ không điều kiện. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu phản…