Có lẽ bài viết này sẽ là phổ biến nhất, nó có những mẫu nhà ống đẹp với rất nhiều phương án để bạn lựa chọn. Mỗi phương án mẫu nhà cấp 4 4x11m đẹp của chúng tôi đều có những ưu nhược điểm khác…