Gen là gì?

Tổng Hợp

Gen là gì? Trong cơ thể người có bao nhiêu gen?

Chúng ta thường nghe do gen, gen trội, gen lặn… Vậy gen là gì? Chúng ta cùng tìm hiểu qua…

Read More »
Back to top button