FLC Diamond 72 Tower Hải Phòng

Dự Án

Tổ hợp thương mại và dịch vụ FLC Diamond 72 Tower Hải Phòng

FLC Diamond 72 Tower Hải Phòng là công trình hỗn hợp gồm khách sạn, trung tâm thương mại và văn…

Read More »
Back to top button