Cyanocobalamin là gì

Tổng Hợp

Cyanocobalamin là gì

Cyanocobalamin là gì?Cyanocobalamin là một loại vitamin B phức hợp thường được gọi là vitamin B12. Ở người, cobalamin (B12)…

Read More »
Back to top button