Dữ liệu kế toán được theo dõi trong sổ nhật ký chung. Nhiều doanh nghiệp chọn cách ghi sổ kế toán dưới hình thức nhật ký thông thường. Làm thế nào để ghi sổ nhật ký chung đúng cách có thể là câu hỏi mà nhiều bạn kế toán thắc mắc. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn các bạn cách ghi sổ nhật ký chung theo thông tư 200 và 133.

1. Nguyên tắc và đặc điểm cơ bản của hình thức ghi sổ nhật ký chung

Trước khi hiểu hướng dẫn về cách ghi sổ nhật ký thông thường, chúng ta cần hiểu các nguyên tắc và đặc điểm cơ bản của hình thức sổ nhật ký thông thường.

Đặc điểm cơ bản của hình thức kế toán Nhật ký chung: mọi nghiệp vụ kinh tế, tài chính xảy ra đều phải ghi sổ nhật ký, trong đó nhấn mạnh vào sổ nhật ký chung, trình tự phát sinh và nội dung kinh tế của nghiệp vụ đó (chế độ kế toán Sau đó theo từng nghiệp vụ Các nghiệp vụ diễn ra ghi số liệu vào sổ nhật ký trên sổ cái.

Hình thức kế toán Nhật ký chung bao gồm các loại hình chủ yếu sau:

– nhật ký thông thường, nhật ký đặc biệt;

– sổ cái;

– Các sổ, thẻ kế toán chi tiết.

2. Hướng dẫn cách lưu nhật ký chung

Sau đây là hướng dẫn theo dõi thứ tự ghi sổ kế toán trong sổ Nhật ký chung Kế toán

2.1. Hướng dẫn cách ghi nhật ký thông thường hàng ngày

Lấy chứng từ xác minh làm căn cứ để ghi, trước hết ghi các nghiệp vụ đã xảy ra vào sổ cái, sau đó căn cứ vào số liệu đã ghi trên sổ cái, vào tài khoản theo quy định sau: Đối tượng kế toán phù hợp, nếu đơn vị mở. sổ phụ và thẻ phụ đồng thời ghi sổ nhật ký chung Các nghiệp vụ phát sinh được ghi vào sổ phụ và thẻ tài khoản phụ có liên quan.

Trường hợp đơn vị mở sổ nhật ký đặc biệt thì hàng ngày đơn vị sẽ ghi nghiệp vụ vào sổ nhật ký đặc biệt có liên quan kèm theo chứng từ ghi sổ làm căn cứ hạch toán. Định kỳ (3, 5, 10 … ngày) hoặc cuối tháng, tùy theo khối lượng nghiệp vụ đã phát sinh, tổng hợp theo từng sổ nhật ký đặc biệt, ghi số liệu vào tài khoản thích hợp trên sổ cái, sau khi loại trừ số trùng lặp, như các nghiệp vụ được ghi đồng thời vào nhiều sổ Nhật ký đặc biệt (nếu có).

2.2.Hướng dẫn cách lập sổ nhật ký chung cuối tháng, quý, năm.

Cuối tháng, quý, năm cộng số liệu vào sổ cái và lập bảng cân đối số. Sau khi đối chiếu, đối chiếu, số liệu ghi trên sổ tài khoản và bảng tổng hợp chi tiết (được lập từ các sổ, thẻ tài khoản chi tiết) được sử dụng để lập báo cáo tài chính. Về nguyên tắc, tổng số các khoản phải đòi và các khoản ghi có trên bảng cân đối kế toán phải bằng tổng số các khoản ghi nợ và ghi có trên sổ nhật ký chung (hoặc sổ nhật ký chung và các bút toán khác). các tạp chí đặc biệt sau khi lặp lại số trên các tạp chí đặc biệt) cùng kỳ.

3. Các mẫu và hướng dẫn cách làm nhật ký thông thường do nhà nước quy định

Hình thức nhật ký chung theo Thông tư 200

(Áp dụng cho các doanh nghiệp vừa, nhỏ và lớn theo Mẫu S03a-DN Thông báo số 200/2014 / tt-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2104)

so-nhat-ky-chung-1-a3-teccoskyville

Hình thức Nhật ký chung theo Thông tư 133

(Theo Thông tư 133/2016 / TT-BTC Danh mục sổ sách S03a-Dnn ngày 26 tháng 8 năm 2016 dành cho DNVVN)

so-nhat-ky-chung-1-a4-teccoskyville

Hướng dẫn cách ghi nhật ký bình thường

– Cột Ghi ngày, tháng: là ngày ghi vào sổ nhật ký chung nghiệp vụ kinh tế.

– Số cột: là sổ đánh số của tài liệu, ví dụ:

+ là số hóa đơn

+ Số lượng các khoản thanh toán đến và đi

+ Số lượng Phiếu nhập kho, Phiếu xuất kho

+ Số giấy báo nợ, giấy báo có

+ Hạch toán số lẻ

– Cột ngày, tháng: là ngày ghi trên hóa đơn, chứng từ kế toán.

– Cột thuyết minh: nội dung khái quát nhất của nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Đảm bảo nó ngắn gọn, xúc động và dễ hiểu

– Cột Ghi Sổ Cái: Đánh dấu một bút toán chung đã được ghi trên Sổ Cái.

– Trường số dòng: Nhập số dòng của Nhật ký chung

– Cột số tài khoản tương ứng: ghi lần lượt các tài khoản kinh tế đã sử dụng để hạch toán nghiệp vụ kinh tế.

Lưu ý: Khi mua hàng – phản ánh: mua gì? Ai / đã trả tiền hay chưa?

– Cột ghi G / L: đánh dấu các nghiệp vụ đã ghi trên sổ cái và sổ cái tổng hợp.

– Cột số dòng: ghi thứ tự dòng của sổ Nhật ký chung.

– Cột số tài khoản tương ứng: ghi lần lượt các tài khoản kinh tế đã sử dụng để hạch toán nghiệp vụ kinh tế.

Lưu ý: Ghi nợ trước, ghi có sau

– Cột Nợ: Là nơi ghi giá trị tiền mặt của tài khoản bên Nợ.

– Cột là: là trị giá tiền của tài khoản ghi bên Có.

Công việc của nhân viên kế toán ngày nay được hỗ trợ đắc lực bởi các phần mềm kế toán chuyên nghiệp được thiết kế theo đặc thù nghề nghiệp của các ngành khác nhau và theo quy định của quốc gia. Nhờ đó, công việc của kế toán cũng trở nên đơn giản hơn và đạt độ chính xác cao hơn.

Hy vọng rằng những thông tin trong bài viết sẽ cung cấp đầy đủ những kiến ​​thức cơ bản để hướng dẫn viết sổ nhật ký chung thông thường, giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về môn học này.