Đối với những đề bài có lập luận và luận cứ cực kỳ quan trọng, chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem đó là những luận điểm nào và mối quan hệ giữa chúng là gì? Bài này được tác giả biên soạn, sưu tầm và tổng hợp từ nhiều nguồn thông tin khác nhau giúp giải thích thuật ngữ luận cứ là gì.

luan-cu-la-gi-1-a1-teccoskyville

Luận điểm là gì?

Khái niệm luận điểm

Luận điểm có thể được hiểu là các ý chính và luận cứ của một bài văn nghị luận hoặc các câu hỏi bài luận được đề cập đến.

Một bài văn nghị luận phải có kết bài giúp tác giả đạt được mục đích của luận điểm.

 

Khi giới thiệu bài viết phải chính xác, rõ ràng, đúng mục tiêu để giúp người đọc / người nghe hiểu rõ vấn đề đặt ra.

Xác định luận điểm như thế nào?

Trước khi bắt đầu viết về một chủ đề, người viết cần biết cách xác định những luận điểm chính. Một số cách định nghĩa luận văn phổ biến như sau:

– Dựa vào các dữ liệu có sẵn của môn học.

– Dựa vào cách đặt câu hỏi.

– Cách tiếp cận dựa trên tranh luận.

Trình bày luận điểm

Có một số cách để trình bày một lập luận, chẳng hạn như:

Kể một câu chuyện và nêu quan điểm của bạn.

– Giới thiệu bối cảnh, sau đó xác định luận điểm.

– Sử dụng cảm ứng.

Sử dụng phương pháp giải thích.

Luận cứ là gì?

Khái niệm luận cứ

luan-cu-la-gi-1-a2-teccoskyville

Luận điểm, theo định nghĩa của sách giáo khoa, là những luận cứ và bằng chứng được ghi nhận trong một bài văn lập luận làm cơ sở của một luận văn.

Về lý thuyết, lý lẽ là cơ sở, nền tảng và lý lẽ là kết luận.

Các yêu cầu của luận cứ

– Lập luận cần phù hợp với yêu cầu của luận cứ, tức là luận cứ phải phù hợp với nội dung của luận cứ.

– Lập luận cần chính xác, khi tranh luận mới biết thông tin đó có đúng sự thật không? Ví dụ, các lập luận về thời gian, dữ liệu, nhân vật lịch sử, v.v.

 

– Lập luận phải tiêu biểu, chọn những câu nổi bật, có nội dung cụ thể. Ví dụ nhà thơ có nhiều văn chương thì chọn bài hay nhất, có giá trị nhất.

——Lập luận phải toàn diện, lập luận phải thoả mãn đầy đủ, toàn diện.

Luận chứng

Bạn có thể hiểu thêm về khái niệm lập luận, là dẫn chứng được dùng để chứng minh trong văn bản.

Lập luận có thể là bằng chứng về dữ liệu, giấy tờ, bằng chứng, v.v.

Ví dụ luận điểm và luận cứ

Học sinh có thể lấy Ngày Độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh làm gương để minh chứng và thể hiện như sau:

Có thể thấy, luận điểm chính là dòng thứ nhất “khẳng định tội ác kinh tế của thực dân Pháp”. 4 lập luận dưới đây làm rõ hơn rằng lập luận là tội của họ ở mọi khía cạnh.

Lời nói trong sáng, mạnh mẽ, đầy sức mạnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Như vậy là chúng tôi vừa giúp các bạn học sinh hiểu rõ ràng luận cứ là gì? Trong các bài văn nghị luận thuộc chương trình ngữ văn lớp 7, cả nghị luận và nghị luận đều rất quan trọng, học sinh cần phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với nhau để câu hỏi nêu ra có sức thuyết phục mạnh mẽ đối với người đọc.